Word Lid!

Ontmoetingen zorgen ervoor dat nieuwe mensen zich eerder thuis voelen. Ontmoetingen betekent meer mensen leren kennen en dat is gezellig en goed voor het gevoel van veiligheid en betrokkenheid in de buurt. Ontmoetingen zijn een preventie tegen eenzaamheid. Ontmoetingen zorgen voor verbindingen en betekenisgeving. Ontmoeten staat dan ook centraal bij de Woonkamer van de Burgemeester. Wij organiseren activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zo organiseren we o.a. spellenavonden, lezingen, tentoonstellingen, organiseren we uitwisselingsmomenten over duurzaamheid, pyjama zondagen (film en pannenkoeken voor kids op zondag, zodat ouders kunnen uitslapen). Ook is er een geschiedenisclub, zijn er koffie ochtenden en is er de mogelijkheid om de woonkamer te gebruiken voor andere activiteiten. Financiën mogen geen drempel zijn om deel te nemen.

De woonkamer is laagdrempelig en toegankelijk voor álle bewoners.

Wil je de woonkamer ook ondersteunen? Alleen met jullie hulp kunnen we activiteiten organiseren voor alle bewoners.

Lidmaatschap (afhankelijk van je eigen financiële draagkracht):

€ 36 per jaar
€ 60 per jaar
€ 100 per jaar

of uiteraard een hoger bedrag.

Incidentele en structurele donaties zijn meer dan welkom. Mail even naar dewoonkamer@nullgmail.com

    Akkoord met deelname app groep waarin activiteiten worden aangekondigd?