Expositie: Fleur Moerenhout – Schilderijen, illustraties, borduurwerk, en meer

 

Floer Moerenhout met een vrolijke kunstwerk

Opening 19 november
14.00 uur

(Woonkamer open: 13:00 uur)

www.fleurmoerenhoutart.com

Verdere openingstijden:
Inloopmiddagen
zondag 27 november
zaterdag 3 december
zaterdag 10 december
zaterdag 17 december
zaterdag 7 januari
13.00 – 17.00 uur

en op afspraak

Hans de Heus: 06 24106305
Fleur Moerenhout: www.fleurmoerenhoutart.com

Over Fleur Moerenhout:

In al mijn werk ben ik op zoek naar een her-verbinding. Een her-verbinding met de natuur, onze omgeving en onszelf. Ik acht dit van belang omdat ik denk dat onze hedendaagse problemen, waar-onder de klimaatcrisis en de toename van mentale problemen, voortkomen uit vervreemding in de maatschappij.

De huidige maatschappij wordt geken-merkt door verheelijking van consump-tie en/of productie, een immense stro-ming van nieuwe informatie en een on-eindige lineaire lijn van economische groei. Om deze factoren te waarborgen staan we altijd in de versnelling. Echter ontgaat het maken van verbinding wan-neer je in haast bent.

In mijn werk ben ik daarom altijd bezig met vertragen. Omdat ik geloof dat er alleen vanuit vertraging een her-verbinding kan ontstaan. Door mijn achtergrond in zowel de bacheloropleiding Autonome Beeldende kunst en de associate-degree Arts & Crafts met de specialisatie in Lifestyle design aan de Willem de Kooning academie, uit deze vertraging zich in verschillende soorten werk.

In deze tentoonstelling staat voornamelijk mijn visuele werk centraal waarbij ik de vertraging opzoek door het toepassen van een handmatige, ambachtelijke manier van werken. Daarnaast ligt er aan het werk een intuïtieve grondslag. Ik geloof dat de taal van symboliek soms verder rijkt dan verbale communicatie en op die manier een betere vertaalslag kan bieden voor ons gevoel. Het intuïtieve en gevoelsmatige is iets waar we in mijn optiek in de huidige samenleving ook snel aan voorbij gaan, illustreren is voor mij een manier om daar weer meer ruimte aan te geven en mee te her-verbinden.